Selv om jord er lige så livsnødvendig for samfundet som luft og vand, har forringelse af jorden ikke været genstand for nær så meget opmærksomhed som truslerne mod de to andre elementer. Og dog danner jord grundlaget for 90 % af al føde til dyr og mennesker, fibre og brændstof. Jorden danner grundlag for boliger og bebyggelse og giver adgang til råmaterialer og grundvand. De største problemer i Europa er bl.a. tab af overfladejord som følge af erosion eller byggeaktiviteter, forurening og forsuring.

Den manglende fokus på ødelæggelsen af jordbunden kan ikke blot ses ud af manglen på EU-direktiver eller målsætninger om beskyttelse af jorden, men også på knapheden af data. Mens det f.eks. er påvist, at 300 000 lokaliteter i EU er forurenede eller potentielt forurenede, er det bedste skøn, at der er 1,5 millioner forurenede lokaliteter.

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100