Toprak insan toplumu için hava ve su kadar önemli olmakla beraber, toprak dejenerasyonuna verilen önem diğer iki unsura yönelik tehditlere verilen önemin yanına bile yaklaşmamıştır. Toprak hala tüm insan besini, canlı hayvan yemi, elyaf ve yakıtın % 90'ının temelini oluşturmaktadır. İnsan yerleşimlerini destekler ve ham madde ve yeraltı suyu sağlar. Avrupa'daki başlıca sorunlar arasında aşağıdakiler bulunur: erozyona veya inşaat faaliyetlerine bağlı olarak toprak tabakasının kaybı, kontaminasyon ve asitlenme.

Toprak dejenerasyonuna önem verilmemesi sadece Avrupa direktiflerinin veya toprak koruma hedeflerinin eksikliğinde değil, verilerin azlığında da görülebilmektedir. Örneğin AB'de 300.000 alanın kesin veya potansiyel olarak kirlenmiş olduğu saptanmakla beraber, en iyi tahmine göre 1,5 milyon kontamine alan bulunmaktadır.

Belge İşlemleri
Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin
 
 
 
 
 
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100