Čeprav so tla ravno tako bistvena za človeško družbo kot zrak in voda, degradacija tal ni bila deležna take pozornosti kot grožnje za ta dva druga elementa. Vendar pa so tla podlaga za 90 % vseh živil, krmil, vlaknin in goriva. Podpirajo naselja ter zagotavljajo surovine in podtalnico. Glavne težave v Evropi so: izguba živice zaradi erozije ali gradbenih dejavnosti, kontaminacija in zakisljevanje.

Nezadostna pozornost degradaciji tal je razvidna ne le iz pomanjkanja evropskih direktiv ali ciljev varstva tal, temveč tudi iz nezadostnih podatkov. Čeprav je bilo na primer 300 000 območij po vsej EU opredeljenih za dejansko ali mogoče kontaminiranih, pa v skladu z najboljšo oceno obstaja 1,5 milijona kontaminiranih območij.

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100