Hoewel de bodem net zo essentieel is voor de menselijke samenleving als lucht en water, heeft degradatie van de bodemgesteldheid lang niet zoveel aandacht gekregen als de bedreiging van die twee andere elementen. Toch vormen bodems de basis voor 90% van alle voedsel voor de mens, veevoeder, vezels en brandstof. Bodems ondersteunen menselijke nederzettingen en leveren grondstoffen en grondwater. Belangrijke problemen in Europa zijn onder meer: verloren gaan van de bodemtoplaag door erosie of bouwactiviteiten, vervuiling en verzuring.

Gebrek aan aandacht voor bodemdegradatie wordt duidelijk uit een gebrek aan Europese regelgeving of doelstellingen voor de bescherming van grond, maar ook uit de schaarsheid aan gegevens. Hoewel er bijvoorbeeld in heel de EU 300.000 terreinen zijn geïdentificeerd als daadwerkelijk of mogelijk vervuild, wijst de best mogelijke schatting uit dat er 1,5 miljoen vervuilde gebieden zijn.

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100