Vaikka maaperä on ihmisyhteisön kannalta yhtä tärkeä kuin ilma ja vesi, maaperän huonontumiseen ei ole kiinnitetty läheskään yhtä paljon huomiota kuin kahteen muuhun elementtiin kohdistuviin uhkiin. Siitä huolimatta maaperä on perusta, jolta saadaan 90 prosenttia kaikista ihmisen tarvitsemista elintarvikkeista, rehuista, kuiduista ja polttoaineista. Maaperä tukee ihmisasutusta ja antaa raaka-aineita ja pohjavettä. Euroopassa tärkeimpiä maaperään liittyviä ongelmia ovat ruokamullan häviäminen eroosion tai rakennustoiminnan takia, saastuminen ja happamoituminen.

Maaperän huononemisen huomiotta jättäminen näkyy paitsi siinä, että asiasta ei ole annettu yhteisön direktiivejä eikä maaperän suojelutavoitteita ole asetettu, myös siinä, että asiaa koskevia tietoja on saatavilla hyvin vähän. Koko EU:ssa on esimerkiksi nimetty 300 000 paikkaa ehdottomasti tai mahdollisesti saastuneeksi, mutta parhaiden arvioiden mukaan saastuneita alueita on 1,5 miljoonaa.

tallenna toimenpiteet
Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100