Osobné nástroje

Oznámenia
Zaslať notifikáciu o nových správach a produktov. Frekvencia: 3 – 4 e-maily/mesiac
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
Ikona Twitter-u Twitter
Facebook ikona Facebook
YouTube ikona Kanál YouTube
RSS logo RSS
Viac

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


ďalej
späť
body

Prejsť na obsah | Prejsť na navigáciu

Sound and independent information
on the environment

cesta: Titulná stránka / Témy / Doprava / Dopravné politiky

Dopravné politiky

Zmeniť jazyk
Doprava je previazaná s väčšinou činností našej spoločnosti. Zaoberajú sa ňou preto politiky na všetkých úrovniach, od celosvetovej úrovne (napr. OSN) po mestské úrady. Riešenie dilemy medzi politikami orientovanými na rast, ktorých výsledkom býva zintenzívnenie dopravy, a environmentálnymi politikami, v ktorých sa vyzýva na zníženie emisií, je mimoriadne dôležité. Tie druhé sa budú dať ťažko dosiahnuť, kým bude rastúci objem dopravy prevažovať nad technologickými zlepšeniami na zníženie emisií.

Celosvetová úroveň

  • Emisnými normami pre lode a lietadlá sa zaoberajú príslušné organizácie OSN (Medzinárodná námorná organizácia a Medzinárodná organizácia civilného letectva) a medzinárodné dohovory vrátane Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov, v ktorom sa okrem dopravy riešia aj iné sektory.
  • V Kjótskom protokole, ktorý je súčasťou medzinárodného Rámcového dohovoru o klimatických zmenách, sa regulujú emisie skleníkových plynov vrátane emisií z dopravy (okrem medzinárodnej leteckej a námornej dopravy).

 

Na úrovni EÚ

  • Riadiacim dokumentom je spoločná dopravná politika EÚ (2001, revidovaná v roku 2006). Stanovujú sa v nej priority pre činnosť v otázkach dopravy vrátane environmentálnych hľadísk.
  • Okrem toho sa environmentálne politiky a právne predpisy zaoberajú aj monitorovaním, znižovaním emisií a zlepšovaním kvality ovzdušia (napr. smernica o environmentálnom hluku, smernica o národných limitoch emisií, smernica o čistejšom ovzduší v Európe, limity pre emisie vozidiel a kvalitu pohonných hmôt).

 

Vnútroštátna, regionálna a miestna úroveň

  • Vnútroštátne dopravné politiky sa čiastočne zaoberajú transpozíciou politík EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov a čiastočne rozvojom sektora dopravy v každej krajine.
  • Regionálne a miestne úrovne zohrávajú dôležitú úlohu pri praktických rozhodnutiach o využívaní pôdy, ktoré má významný vplyv na dopyt po doprave, ako aj na výber z režimov dopravy, ktorý vykonávajú jednotliví používatelia. Ak sa neposkytnú nové trendy bývania s prístupom k verejnej doprave, ľudia nebudú mať reálne na výber.

 

Ďalšie informácie: Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu

Geographical coverage

[+] Show Map

Komentáre

Zaregistrujte sa teraz!
Zaslať notifikáciu o nových správach a produktov. Aktuálny počet odberateľov 33061. Frekvencia: 3 až 4 e-maily mesačne.
Archív notifikácií
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100