Osobné nástroje

Oznámenia
Zaslať notifikáciu o nových správach a produktov. Frekvencia: 3 – 4 e-maily/mesiac
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
Ikona Twitter-u Twitter
Facebook ikona Facebook
YouTube ikona Kanál YouTube
RSS logo RSS
Viac

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


ďalej
späť
body

Prejsť na obsah | Prejsť na navigáciu

Sound and independent information
on the environment

cesta: Titulná stránka / Témy / Politické nástroje / Činnosti agentúry EEA

Činnosti agentúry EEA

Zmeniť jazyk
Hodnotenie účinnosti politík zohráva pri formulovaní a zlepšovaní politík dôležitú úlohu. Základnou úlohou je hodnotenie účinkov environmentálnych nástrojov EÚ a účinnosti konkrétnych opatrení pri dosahovaní očakávaných výsledkov. Musíme si klásť zložité otázky, napríklad: fungujú súčasné environmentálne politiky, sú nákladovo efektívne? Ak nie, ako sa dajú zlepšiť? Tieto otázky agentúra EEA rieši pri svojej práci v oblasti účinnosti politík a trhových nástrojov. V súčasnosti sa osobitná pozornosť venuje možnosti reformy environmentálnych daní.

V správe z roku 2001 s názvom Správa o environmentálnych opatreniach: Sme účinní? sa stanovuje metodický rámec pre hodnotenia ex-post účinnosti politík agentúry EEA. Tento prístup sa odskúšal pri hodnoteniach v prípadoch smernice o hospodárení s vodou, smernice o obaloch a odpadoch z obalov a smernice o skládkach odpadov. Vypracúvajú sa štúdie o účinnosti trhových nástrojov v prípade trvalo udržateľného riadenia zdrojov a účinnosti plnenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Od roku 1996 podáva agentúra EEA pravidelne správy o skúsenostiach s trhovými nástrojmi. Skúma sa v nich možná reforma environmentálnych daní, a to nielen z hľadiska zamestnania, ale aj inovácií a konkurencieschopnosti, a najmä z hľadiska podpory  ekologických inovácií. Patrí k nim aj prebiehajúca štúdia Reforma environmentálnych daní v Európe v kontexte starnúceho obyvateľstva v Európe: dôsledky pre ekologické inovácie a distribúciu v domácnostiach.

Spolu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) agentúra EEA spravuje databázu OECD/EEA hospodárskych nástrojov environmentálnej politiky. Obsahuje informácie o environmentálnych daniach a poplatkoch, systémoch vratných záloh, obchodovateľných povoleniach, dotáciách priaznivých pre životné prostredie a dobrovoľných dohodách. Agentúra EEA je zodpovedná aj za zhromažďovanie informácií za 15 krajín agentúry EEA, ktoré nie sú krajinami organizácie OECD.

Na podporu používania zásady obozretnosti sa pripravuje druhé vydanie diela Late lessons from early warnings (Neskoré ponaučenia z včasných varovaní). Patria sem aj prípadové štúdie expertov v oblasti nebezpečenstiev ľudskej hospodárskej činnosti.

Agentúra EEA hostí aj sekretariát siete vedúcich predstaviteľov agentúr pre ochranu životného prostredia v Európe.

Dane sú ukazovateľom civilizovanej spoločnosti, povedal Roosevelt. Je reforma environmentálnych daní ukazovateľom trvalo udržateľnej spoločnosti?

Jacqueline McGlade, Celosvetová konferencia o environmentálnom zdaňovaní, 2007

Geographical coverage

[+] Show Map

Komentáre

Zaregistrujte sa teraz!
Zaslať notifikáciu o nových správach a produktov. Aktuálny počet odberateľov 33052. Frekvencia: 3 až 4 e-maily mesačne.
Archív notifikácií
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100