Кои сме ние

Смяна на език
Страница Последна промяна 11-08-2016 16:18
Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) е агенция на Европейския съюз. Нашата задача е да предоставяме надеждна и независима информация за околната среда. Ние сме основен източник на информация за всички участници в разработването, приемането, прилагането и оценката на политиката за околната среда, както и за широката общественост. Понастоящем в ЕАОС членуват 33 страни.

Регламентът за създаване на ЕАОС е приет от Европейския съюз през 1990 г. Той влиза в сила в края на 1993 г. веднага след като е взето решение седалището на ЕАОС да бъде в Копенхаген. Същинската си дейност Агенцията започва през 1994 г. С този регламент е създадена и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet).

Мандатът на ЕАОС е:

  • Да подпомага Общността и страните-членки да взимат на информирани решения за подобряване на околната среда, да интегрират въпросите, свързани с околната среда, в икономическата политика и да работят за устойчиво развитие
  • Да координира Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet)

Основни клиенти са институциите на Европейския съюз —  Европейската комисия, Европейският парламент, Съветът - и нашите страни-членки. В допълнение към тази централна група от участници в европейската политика, ние обслужваме и други институции на ЕС като Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите.

Деловите и академичните кръгове, неправителствените организации и други компоненти на гражданското общество са също активни потребители на нашата информация. Опитваме се да постигнем двупосочна комуникация с нашите клиенти, за да идентифицираме правилно техните информационни потребности и да направим така, че предоставената информация да бъде разбрана и отчетена от тях.

Всички членове на персонала на агенцията трябва да спазват „Кодекса за добро поведение на администрацията“ в отношенията си с обществеността. Кодексът се допълва от Политика за управление и предотвратяване на конфликти на интереси и Стратегия за борба с измамите.

Свържете се с нас за повече информация.

Свързано съдържание

Свързани публикации

Вижте също

Geographic coverage

Europe
Действия към документ
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100