Европейска агенция пo околна среда - кои сме ние, каква е нашата дейност, как функционираме

Смяна на език
Публикация Създаден 27-02-2015 Публикуван 02-09-2015
Brochure No 2/2015
Cover Image
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) има за цел да подпомага устойчивото развитие, като съдейства за постигането на съществено и измеримо подобрение на околната среда в Европа чрез осигуряване на навременна, целенасочена, подходяща и надеждна информация за отговорните за разработване на политиките лица и обществеността.

Съдържание

категории: ,
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100