Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / За ЕАОС / Кои сме ние

Кои сме ние

Смяна на език
Страница Последна промяна 04-03-2015 10:24
Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) е агенция на Европейския съюз. Нашата задача е да предоставяме надеждна и независима информация за околната среда. Ние сме основен източник на информация за всички участници в разработването, приемането, прилагането и оценката на политиката за околната среда, както и за широката общественост. Понастоящем в ЕАОС членуват 33 страни.

Регламентът за създаване на ЕАОС е приет от Европейския съюз през 1990 г. Той влиза в сила в края на 1993 г. веднага след като е взето решение седалището на ЕАОС да бъде в Копенхаген. Същинската си дейност Агенцията започва през 1994 г. С този регламент е създадена и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet).

Мандатът на ЕАОС е:

  • Да подпомага Общността и страните-членки да взимат на информирани решения за подобряване на околната среда, да интегрират въпросите, свързани с околната среда, в икономическата политика и да работят за устойчиво развитие
  • Да координира Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet)

Основни клиенти са институциите на Европейския съюз —  Европейската комисия, Европейският парламент, Съветът - и нашите страни-членки. В допълнение към тази централна група от участници в европейската политика, ние обслужваме и други институции на ЕС като Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите.

Деловите и академичните кръгове, неправителствените организации и други компоненти на гражданското общество са също активни потребители на нашата информация. Опитваме се да постигнем двупосочна комуникация с нашите клиенти, за да идентифицираме правилно техните информационни потребности и да направим така, че предоставената информация да бъде разбрана и отчетена от тях.

Свържете се с нас за повече информация.

Geographic coverage

Europe
Действия към документ

Коментари

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100