Personliga verktyg

nästa
föregående
poster

Gå till innehållet. | Gå till navigation

Sound and independent information
on the environment

Du är här: Hem / Rättsliga meddelanden / Upphovsrätt

Rättsligt meddelande

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2014-04-11 15:28

Om inget annat uppges får innehållet på EEA:s webbplats användas gratis för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål, förutsatt att källan anges.

EEA:s policy för vidareutnyttjande av information följerEuropaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn inom EU som helhet och Kommissionens beslut 2006/291/EG, Euratom om vidareutnyttjande av kommissionens information.

EEA frånsäger sig allt ansvar för vidareutnyttjandet av det innehåll som är tillgängligt på byråns webbplats.

Om du har frågor kring vidareutnyttjande av innehållet på EEA:s webbplats kan du vända dig till Ove Caspersen, EEA, Kongens Nytorv 6, 1050 Köpenhamn K, Tfn +45 33367100, Fax +45 33367199, e-post: copyrights@eea.europa.eu.

 

Geographic coverage

Europe
Dokumentåtgärder

Kommentarer

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100