Osobné nástroje

Oznámenia
Zaslať notifikáciu o nových správach a produktov. Frekvencia: 3 – 4 e-maily/mesiac
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
Ikona Twitter-u Twitter
Facebook ikona Facebook
YouTube ikona Kanál YouTube
RSS logo RSS
Viac

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


ďalej
späť
body

Prejsť na obsah | Prejsť na navigáciu

Sound and independent information
on the environment

cesta: Titulná stránka / Informácie o agentúre EEA

Informácie o agentúre EEA

Zmeniť jazyk
Kto sme

Kto sme

20. 05. 2008

Európska environmentálna agentúra (EEA) je agentúrou Európskej únie. Našou úlohou je poskytovať dôkladné a nezávislé informácie o životnom prostredí. Predstavujeme hlavný zdroj informácií pre subjekty zapojené do prípravy, prijímania, realizácie a hodnotenia environmentálnej politiky, ako aj pre laickú verejnosť. V súčasnosti má agentúra EEA 32 členských krajín.

Viac informácií

Riadenie

Riadenie

20. 05. 2008

Agentúru EEA riadi predstavenstvo a výbor a ako poradenský orgán funguje vedecký výbor. Výkonný riaditeľ zodpovedá predstavenstvu za realizáciu programov a za každodennú prevádzku agentúry EEA.

Viac informácií

Partneri Európskej únie

Naše informácie slúžia politikom v rôznych oblastiach na pomoc pri tvorbe environmentálne vhodných a konzistentných politík a rozhodnutí. Na dosiahnutie tohto cieľa agentúra EEA úzko spolupracuje s inštitúciami EÚ, t. j. s Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Radou ministrov. Agentúra EEA spolupracuje aj s poradnými orgánmi EÚ, t. j. s Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, ako aj inými európskymi agentúrami.

Viac informácií

Medzinárodná spolupráca

Väčšina environmentálnych otázok je cezhraničnej povahy a môže mať celosvetový rozsah. Dajú sa účinne riešiť prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. Prioritou agentúry EEA s celosvetovým významom sú klimatické zmeny, znečistenie ovzdušia, trvalo udržateľná výroba a spotreba, biodiverzita, zdravie a životné prostredie a spoločný systém informácií o životnom prostredí.

Viac informácií

Geographical coverage

[+] Show Map

Komentáre

Zaregistrujte sa teraz!
Zaslať notifikáciu o nových správach a produktov. Aktuálny počet odberateľov 33134. Frekvencia: 3 až 4 e-maily mesačne.
Archív notifikácií
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100