You are here: Home / Temi / Strumenti politiċi / Introduzzjoni għall-istrumenti ta' politika

Introduzzjoni għall-istrumenti ta' politika

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 08 Jun 2012, 04:15 PM
Il-linji politiċi għandhom rwol ewlieni fid-determinazzjoni tal-istat tal-ambjent tagħna. L-UE għandha 35 sena esperjenza ta' tfassil ta' politika, f'liema żmien iddaħħlu fis-seħħ aktar minn 200 att legali u ġew iddefiniti linji strateġiċi. Fil-bidu, il-politika ffukat fuq ir-regolamentazzjoni tal-istandards tekniċi. Gradwalment, il-firxa tal-istrumenti ta' politika twessgħat, filwaqt li ġie rikonoxxut li m'hemm l-ebda għodda politika universali waħdanija li tista' tipprovdi s-soluzzjoni għall-problemi kollha.

Is-sitt pjan ta' azzjoni ambjentali tal-UE jippromwovi taħlita ta' strumenti: ir-rekwiżiti legali (miżuri ta' 'kmand u kontroll'), it-trasferiment ta' teknoloġija, l-istrumenti bbażati fuq is-suq, ir-riċerka, id-dispożizzjonijiet ta' respsonsabilità ambjentali, l-akkwist pubbliku favur l-ambjent u l-iskemi u ftehim volontarji. L-istudji tal-effikaċja tal-politika tal-UE juru li l-istruttura istituzzjonali tista' tkun importanti daqs it-tfassil tal-politika nnifisha. 

Geographic coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100