You are here: Home / Temi / Strumenti politiċi / Introduzzjoni għall-istrumenti ta' politika

Introduzzjoni għall-istrumenti ta' politika

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 23 Nov 2015, 12:12 PM
Il-linji politiċi għandhom rwol ewlieni fid-determinazzjoni tal-istat tal-ambjent tagħna. L-UE għandha 35 sena esperjenza ta' tfassil ta' politika, f'liema żmien iddaħħlu fis-seħħ aktar minn 200 att legali u ġew iddefiniti linji strateġiċi. Fil-bidu, il-politika ffukat fuq ir-regolamentazzjoni tal-istandards tekniċi. Gradwalment, il-firxa tal-istrumenti ta' politika twessgħat, filwaqt li ġie rikonoxxut li m'hemm l-ebda għodda politika universali waħdanija li tista' tipprovdi s-soluzzjoni għall-problemi kollha.

Is-sitt pjan ta' azzjoni ambjentali tal-UE jippromwovi taħlita ta' strumenti: ir-rekwiżiti legali (miżuri ta' 'kmand u kontroll'), it-trasferiment ta' teknoloġija, l-istrumenti bbażati fuq is-suq, ir-riċerka, id-dispożizzjonijiet ta' respsonsabilità ambjentali, l-akkwist pubbliku favur l-ambjent u l-iskemi u ftehim volontarji. L-istudji tal-effikaċja tal-politika tal-UE juru li l-istruttura istituzzjonali tista' tkun importanti daqs it-tfassil tal-politika nnifisha. 

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100