Kas mes esame?

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2016-08-11 16:18
Europos aplinkos agentūra (EEA) – tai Europos Sąjungos agentūra. Mūsų užduotis – teikti patikimą ir nepriklausomą informaciją apie aplinką. Mes esame pagrindinis informacijos šaltinis tiems, kurie rengia, tvirtina, įgyvendina ir vertina aplinkosaugos politiką, taip pat ir plačiajai visuomenei. Šiuo metu EEA vienija 33 šalis nares.

Reglamentą, kuriuo įsteigta EAA, Europos Sąjunga priėmė 1990 m. Jis įsigaliojo 1993 m. pabaigoje, iškart po to, kai EAA nuspręsta įkurti Kopenhagoje. Tikrasis darbas prasidėjo 1994 m. Minėtu reglamentu taip pat įsteigtas Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklas (Eionet).

EAA yra įgaliota:

  • padėti Bendrijai ir šalims narėms priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl aplinkos gerinimo, atsižvelgti į aplinkosaugos aspektus formuojant ekonomikos politiką ir siekti darnaus vystymosi;
  • koordinuoti Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklą (Eionet).

Pagrindiniai EEA klientai yra Europos Sąjungos institucijos –   Europos Komisija, Europos Parlamentas, Taryba – ir mūsų šalys narės. Be šios pagrindinės Europos politikos formuotojų grupės, talkiname ir kitoms ES institucijoms, pvz., Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

Svarbūs mūsų informacijos naudotojai yra verslo bendruomenė, mokslo darbuotojai, nevyriausybinės organizacijos ir kitos pilietinės visuomenės grupės. Stengiamės palaikyti abipusį ryšį su savo klientais siekdami teisingai nustatyti jų informacijos poreikius ir užtikrinti, kad mūsų teikiama informacija būtų suprantama ir naudinga.

Bendraudami su visuomene visi agentūros darbuotojai turi vadovautis Europos gero administracinio elgesio kodeksu. Taip pat parengtos Interesų konfliktų valdymo ir prevencijos politikos priemonės ir Kovos su sukčiavimu strategija.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į mus.

Susijusi informacija

Geographic coverage

Europe
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100