Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Инструменти на политиката / Накратко за инструментите на политиката

Накратко за инструментите на политиката

Смяна на език
Политките играят важна роля при определяне на състоянието на нашата околна среда. ЕС има 35 години опит в разработването на политика за околната среда, като за този период се приемат над 200 нормативни акта и се определят стратегически насоки. Първоначално политиката е съсредоточена върху регулиране на техническите стандарти. Постепенно разнообразието от инструменти на политиката се разширява и е признато, че няма единен универсален инструмент, който да предостави решение за всички проблеми.

<p >Шестата програма на ЕС за действие в областта на околната среда насърчава комбинация от инструменти: законови изисквания (мерки за „управление и контрол“), трансфер на технологии, пазарни инструменти, изследвания, разпоредби, предвиждащи отговорност за вреди, нанесени на околната среда, екологосъобразни обществени поръчки и доброволни схеми и споразумения. Проучванията за ефективност на политиката на ЕАОС сочат, че институционалното устройство може да бъде също толкова важно, колкото и структурата на самата политика. <p > 

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100