Προσωπικά εργαλεία

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Θεματικές ενότητες / Περιβάλλον και υγεία / Δραστηριότητες του ΕΟΠ

Δραστηριότητες του ΕΟΠ

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 13/04/2011 19:14
Οι δραστηριότητες του ΕΟΠ αποσκοπούν στην παρακολούθηση της προόδου ως προς τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για το περιβάλλον και την υγεία, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ επιστήμης και πολιτικής. Οι δραστηριότητες εκτείνονται από τις μεθοδολογικές εργασίες μέχρι τις αξιολογήσεις και την οικονομική αποτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία. Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άλλους κοινοτικούς οργανισμούς, χώρες καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Οι εργασίες εστιάζουν στα ακόλουθα:

  • Την ανάπτυξη των μεθοδολογιών για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του περιβάλλοντος στην υγεία, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των σχέσεων αιτίου και αιτιατού.
  • Προσεγγίσεις για την αποτίμηση των στοιχείων για δράση.
  • Βελτίωση της πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία (περιλαμβανομένων των χημικών ουσιών) και τη χωροταξική κατανομή τους στο πλαίσιο του ενιαίου συστήματος πληροφοριών για το περιβάλλον (SEIS).
  • Η υποστήριξη του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών για το περιβάλλον και την υγεία.
  • Αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της αλλαγής του κλίματος και της υγείας, στο πλαίσιο της ενημέρωσης της έκθεσης του 2004 "Αξιολόγηση των επιπτώσεων του μεταβαλλόμενου κλίματος της Ευρώπης".
  • Οικονομική αποτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία.

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων

Σχόλια

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100