Narzędzia osobiste

następne
poprzednie
pozycje

Przejdź do zawartości. | Przejdź do nawigacji

Sound and independent information
on the environment

Jesteś w: Start / Tematy / Środowisko i zdrowie / Działalność Europejskiej Agencji Środowiska

Działalność Europejskiej Agencji Środowiska

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2011-04-13 19:14
Działania Agencji mają na celu śledzenie postępu w realizacji celów strategii dotyczącej środowiska i zdrowia w UE, eliminując rozdźwięk między badaniami naukowymi a polityką. W zakres działań wchodzi zarówno praca nad metodologią, jak i oceny skutków ekonomicznych i zdrowotnych. Utrzymujemy współpracę partnerską z Komisją Europejską, Światową Organizacją Zdrowia, innymi agencjami Wspólnoty, krajami i pozostałymi zainteresowanymi stronami.

Nasze prace skupiają się na:

  • rozwoju metodologii oceny skutków środowiska na zdrowie, z uwzględnieniem złożoności łańcuchów przyczynowo-skutkowych;
  • podejściach do oceny dowodów na poparcie działań;
  • poprawą dostępu do informacji o skutkach środowiskowych i zdrowotnych (w tym skutkach chemikaliów) oraz ich rozpowszechnienia w kontekście współużytkowanego systemu informacji środowiskowej (SEIS);
  • wsparciem dla systemu informacji o środowisku i zdrowiu ;
  • ocena związków między zmianami klimatu a zdrowiem, w ramach aktualizacji raportu pt. „Ocena wpływu zmian klimatu w Europie” z 2004 r.;
  • oceną ekonomiczną skutków dla środowiska i zdrowia.

Geographic coverage

Uwagi

Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100