Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / зелени съвети / Когато е много горещо, използвайте обществения транспорт вместо автомобила си.

Когато е много горещо, използвайте обществения транспорт вместо автомобила си.

Смяна на език
Eco-Tipизтекло Последна промяна 21-04-2015 14:08
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Емисиите на отработилите газове взаимодействат със слънчевата светлина и топлината и образуват замърсители на въздуха като тропосферния озон. Той е основната съставка на лошокачествения въздух и фотохимичния смог, който може да доведе до проблеми с дишането.

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100