Životné prostredie: Čistá voda vo väčšine dovolenkových destinácií v EÚ

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 23. 05. 2012 Posledná zmena 03. 06. 2016 16:59
Dobré správy pre všetkých, ktorí plánujú letnú dovolenku na plážach v Európe. Až 92,1 % vôd na kúpanie v Európskej únii v súčasnosti spĺňa minimálne požiadavky na kvalitu vody stanovené v smernici o kvalite vody určenej na kúpanie. K vyhovujúcim vodám patrí aj jazero Serpentine v Londýne, kde sa uskutoční viacero olympijských disciplín vrátane plaveckého maratónu v otvorenej vode a plaveckej časti triatlonu.

Kvalita vody na plážach a iných miestach na kúpanie je jednou z najzávažnejších environmentálnych otázok pre európskych občanov. Vo viacerých krajinách však pretrváva problém znečistenia z poľnohospodárstva a splaškov, preto potrebujeme vystupňovať naše úsilie o bezpečnú a čistú vodu pre verejnosť.

Výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry profesorka Jacqueline McGladeová

Výsledky pochádzajú z aktuálnej ročnej správy o vodách na kúpanie Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a Európskej komisie, v ktorej sa opisuje kvalita vody vo vyše 22 000 lokalitách na kúpanie na plážach, v riekach a jazerách v celej Európe v uplynulom roku.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „S potešením konštatujem, že kvalita vody na kúpanie v Európe zostáva všeobecne vysoká a v porovnaní s minulým rokom sa dokonca zlepšila. Veľká väčšina Európanov sa zaujíma o otázky kvality vody a praje si viac informácií o nich. Preto musíme pokračovať v našej práci a zabezpečiť, aby naše vody boli vhodné na všetky oprávnené použitia – od kúpania až po pitie – a aby náš celkový vodný ekosystém vykazoval dobrý stav.“

Výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry profesorka Jacqueline McGladeová vyhlásila: „Kvalita vody na plážach a iných miestach na kúpanie je jednou z najzávažnejších environmentálnych otázok pre európskych občanov. Vo viacerých krajinách však pretrváva problém znečistenia z poľnohospodárstva a splaškov, preto potrebujeme vystupňovať naše úsilie o bezpečnú a čistú vodu pre verejnosť.“

Správa uvádza, že 77,1 % lokalít na kúpanie má vynikajúcu kvalitu, a teda spĺňajú najprísnejšie orientačné hodnoty, čo je zlepšenie o 3,5 percentuálneho bodu oproti minuloročným údajom. 93,1 % pobrežných vôd na kúpanie sa zaradilo do kategórie „dostatočný“, spĺňajú teda menej prísne povinné hodnoty – nárast o 1 %. Požiadavky nespĺňa menej než 2 % vôd na kúpanie.

Lokality na kúpanie na Cypre, v Chorvátsku, na Malte a v Grécku majú vynikajúce výsledky – vyše 90 % ich vôd na kúpanie spĺňa najprísnejšie orientačné hodnoty (vynikajúca kvalita), zvyšok spĺňa povinné hodnoty. Na spodných priečkach rebríčka sa nachádza Holandsko, Bulharsko, Lotyšsko, Luxembursko a Belgicko, kde len pomerne malé percento lokalít na kúpanie spĺňa prísne orientačné hodnoty, predovšetkým pokiaľ ide o vnútrozemské vody.

Kvalita vody v najobľúbenejších letoviskách bola vo všeobecnosti dobrá – vyše 90 % lokalít s vodou nakúpanie spĺňa povinné hodnoty. Španielsko, Taliansko a Portugalsko majú vyše 80 % lokalít s vynikajúcou kvalitou vody.

Celková kvalita vody na kúpanie v EÚ sa od roku 1990 značne zvýšila. Počet pobrežných oblastí na kúpanie, ktoré nespĺňajú ustanovenia smernice o vode na kúpanie, klesol z 9,2 % v roku 1990 na 1,5 % v roku 2011. Počet vnútrozemských oblastí na kúpanie, ktoré nespĺňajú povinné hodnoty klesol z 11,9 % v roku 1990 na 2,4 % v roku 2011, čo je jedno z najnižších percent, ktoré sa doteraz zaznamenali.

Kontext

Voda na kúpanie v Európe musí spĺňať normy stanovené v smernici o kvalite vody určenej na kúpanie z roku 2006, ktorá sa musí vykonať do decembra 2014. EÚ vydáva ročnú súhrnnú správu o kvalite vôd na kúpanie, pri zostavovaní ktorej vychádza zo správ, ktoré by členské štáty mali postupovať do konca predchádzajúceho roka. Na účely tohtoročnej správy kvalitu vôd na kúpanie monitorovalo a nahlásilo všetkých 27 členských štátov, ako aj Chorvátsko, Čierna Hora a Švajčiarsko, väčšina z nich na základe nových ustanovení.

Dve tretiny lokalít na kúpanie sa nachádzajú v pobrežných oblastiach, zvyšok pri riekach a jazerách. Prevažnú väčšinu pobrežných oblastí na kúpanie možno nájsť v Taliansku, Grécku, Francúzsku a Španielsku, zatiaľ čo Nemecko a Francúzsko majú najvyšší počet vnútrozemských oblastí na kúpanie.

Laboratóriá analyzovali úroveň určitých druhov baktérií vrátane črevných baktérií enterococcus a baktérií Escherichia coli, ktoré môžu byť príznakom znečistenia, prevažne zo splaškov alebo odpadov z chovu hovädzieho dobytka. Lokality sú zatriedené ako vyhovujúce povinným hodnotám, vyhovujúce najprísnejším orientačným hodnotám alebo nevyhovujúce.

Európski občania môžu získať informácie o kvalite vody svojho obľúbeného miesta prostredníctvom Systému informácií o vode pre Európu (Water Information System for Europe (WISE)). Stránka ponúka používateľom možnosť získavať údaje a overiť si situáciu pomocou interaktívnych máp. Takisto je možné nahlásiť stav vody na určitom mieste prostredníctvom stránky Eye on Earth.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na stránke:

Geographic coverage

EU27, Cyprus, Estonia, Poland, Denmark, Luxembourg, Ireland, Netherlands, Belgium, Latvia, Malta, Germany, Czech Republic, Hungary, Bulgaria, Sweden, Greece, Portugal, Spain, Italy, Austria, Finland, Romania, United Kingdom, France, Lithuania, Slovenia, Slovakia
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100