Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / зелени съвети / Преценете консумацията си на млечни продукти.

Преценете консумацията си на млечни продукти.

Смяна на език
Eco-Tipизтекло Последна промяна 21-04-2015 14:08
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Производството на масло, сирене и други млечни продукти с високо съдържание на мазнини спомага за отделянето на повече газове, предизвикващи парников ефект, както и за eутрофикацията на подпочвените води, реките и моретата. Запомнете, че около 70 % от всички селскостопански земи се използват за отглеждане на добитък.

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100