Du er her: Forside / Temaer / Miljø og helse / Miljø og helse

Miljø og helse

Endre språk
Side Sist endret 08.06.2012 - 14:42
Et rent miljø er avgjørende for menneskers helse og velvære. Samspillet mellom miljø og helse er imidlertid svært komplekst og vanskelig å vurdere. Dette gjør bruken av føre-var-prinsippet spesielt nyttig. De mest kjente helseeffektene er knyttet til luftforurensning, dårlig vannkvalitet og utilfredsstillende sanitære forhold. Vi vet mye mindre om helseeffektene av farlige kjemikalier. Støy er et tiltakende miljø- og helseproblem. Klimaendringer, nedbryting av ozonlaget i stratosfæren, tap av biologisk mangfold og jordforringelse kan også påvirke menneskers helse.
Dokumenter handlinger
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100