Personlige verktøy

neste
forrige
elementer

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Sound and independent information
on the environment

Du er her: Forside / Temaer / Miljø og helse / Miljø og helse

Miljø og helse

Endre språk
Et rent miljø er avgjørende for menneskers helse og velvære. Samspillet mellom miljø og helse er imidlertid svært komplekst og vanskelig å vurdere. Dette gjør bruken av føre-var-prinsippet spesielt nyttig. De mest kjente helseeffektene er knyttet til luftforurensning, dårlig vannkvalitet og utilfredsstillende sanitære forhold. Vi vet mye mindre om helseeffektene av farlige kjemikalier. Støy er et tiltakende miljø- og helseproblem. Klimaendringer, nedbryting av ozonlaget i stratosfæren, tap av biologisk mangfold og jordforringelse kan også påvirke menneskers helse.

Geographical coverage

[+] Show Map

Dokumenter handlinger

Kommentarer

Registrer deg nå!
Få melding om nye rapporter og produkter. Foreløpig har vi 33057 abonnenter. Frekvens: 3-4 e-poster per måned.
Meldingasarkiv
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100