Negyven évi beruházás eredményeképpen javult Európa fürdővizeinek minősége

Nyelv megváltoztatása
Press Release Publikálva / Megjelentetve 2016. 05. 20. Utolsó módosítás 2016. július 18., 11:42
Negyven évvel ezelőtt született a fürdővizek minőségéről szóló első irányelv. Az Európai Unió azóta törekszik az európai fürdővizek tisztaságának megőrzésére, illetve helyreállítására. A fürdővizek minőségéről készült, ma közzétett legújabb éves jelentés alátámasztja, hogy az európai uniós minőségügyi előírások, valamint a szennyvízkezelés terén eszközölt infrastrukturális beruházások és a szennyezés csökkentését célzó egyéb intézkedések meghozták a gyümölcsüket. A jelentésből kiviláglik, hogy a fürdővizek minősége a szóban forgó időszakban folyamatosan javult, aminek eredményeként 2015-ben a vizsgálat tárgyát képező európai uniós fürdőhelyek 96 százaléka teljesítette a vízminőségi minimumkövetelményeket.

 Image © Peter Kristensen

Az általunk végzett értékelés arra enged következtetni, hogy a fürdővizek minősége jelentős mértékben javult az évek során. Egyre több fürdőhelyen a víz minősége nemcsak teljesítette a minimumkövetelményeket, hanem elérte a kiváló minősítést is. Egyes városokban még a kikötői strandokon is nyugodtan lehet fürdőzni.

Hans Bruyninckx, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója

 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek (EEA) és az Európai Bizottságnak a fürdővizek minőségéről szóló legfrissebb éves jelentése beszámol a 2015-ben végzett vízminőség-ellenőrzés eredményéről, és ennek alapján előrejelzéssel szolgál a 2016-os évre.

A jelentés több mint 21 ezer – az EU-ban, Svájcban, illetve Albániában található – tengeri és édesvízi fürdőhelyen vett vízminta elemzését tartalmazza arra vonatkozóan, hogy kimutatható-e bennük háztartási szennyvízből vagy állattartásból származó fekáliás szennyeződés.

Azon túlmenően, hogy a fürdőhelyek 96 százaléka megfelel a minimumkövetelményeknek, 84 százalékuk kiérdemelte a legmagasabb „kiváló” minősítést is. Több jelentős városban és idegenforgalmi központban, pl. az angliai Blackpoolban, illetve Koppenhágában és Münchenben is kezdenek megmutatkozni a szennyvízhálózat javítását célzó beruházások eredményei: a kikötők környékén, a folyók városi szakaszain és a környező területeken található strandok vízminősége számottevően javult.

Karmenu Vella, az Európai Bizottság környezetpolitikáért, tengerügyekért és halászati politikáért felelős biztosa így nyilatkozott:„Az európai fürdővizek 96 százaléka elfogadható, 84 százaléka pedig kiváló minőségű. Ez az elmúlt negyven évben a víz- és a szennyvíz-infrastruktúra terén végrehajtott beruházásoknak és az erre a területre vonatkozó, jól működő európai uniós szabályozásnak köszönhető. Az elért eredmény jól szemlélteti, hogy egy olyan magasan fejlett gazdasági térségben, mint amilyen a miénk, lehetőség van hasonlóan magas színvonalú környezetvédelmi normák érvényesítésére.”

Hans Bruyninckx, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója a következőket mondta:„Az általunk végzett értékelés arra enged következtetni, hogy a fürdővizek minősége jelentős mértékben javult az évek során. Egyre több fürdőhelyen a víz minősége nemcsak teljesítette a minimumkövetelményeket, hanem elérte a kiváló minősítést is. Egyes városokban még a kikötői strandokon is nyugodtan lehet fürdőzni.”

A fürdővizek minősége összességében javult az utóbbi huszonöt évben. 1991-ben a tenger-, folyó- és tóparti strandok 56 százaléka felelt meg a legmagasabb normáknak. Ez az arány 2015-ben 87 százalék volt, azt a 9600 fürdőhelyet alapul véve, amelyen az elmúlt két és fél évtizedben éves rendszerességgel vízminőség-ellenőrzést végeztek.

Más fontos megállapítások

  • 2015-ben a vizsgált fürdőhelyek több mint 90 százaléka „kiváló” minősítést kapott a következő nyolc tagállamban: Luxemburgban (a jelentésben foglalt 11 fürdőhely mindegyike), Cipruson (a fürdőhelyek 99,1%-a), Máltán (97,7%), Görögországban (97,2%), Horvátországban (94,2%), Olaszországban (90,6%), Németországban (90,3%) és Ausztriában (90,2%).
  • Európa-szerte csak 385 fürdőhelyen volt kifogásolható a fürdővíz minősége 2015-ben. Azoknak a fürdőhelyeknek az aránya, amelyek „kifogásolt” minősítést kaptak, 2014 és 2015 között 1,9 százalékról 1,6 százalékra csökkent.
  • A kifogásolt vízminőségű fürdőhelyek száma Olaszországban (95 fürdőhely, 1,7%), Franciaországban (95 fürdőhely, 2,8%) és Spanyolországban (58, 2,6%) volt a legmagasabb.
  • A „kiváló” minősítésű fürdőhelyek aránya ellenben 2011 és 2015 között 78 százalékról 84 százalékra nőtt.

 

Háttér-információk

Az úszásra, fürdőzésre használt vizekben előforduló fekáliás szennyeződések közegészségügyi aggályokat vetnek fel. Azokon a strandokon, ahol a víz szennyezett, a fürdőzők ki vannak téve különböző betegségeknek. A szennyezés fő forrását jellemzően a kommunális és a mezőgazdasági szennyvizek alkotják. Ennek a fajta szennyeződésnek a veszélye heves esőzések és áradások hatására megnő, hiszen emelkedik a víz szintje, és könnyebben előfordulhat, hogy a szennyvíz túlfolyik és kijut a természetes vízi közegbe. Negyven évvel ezelőtt nagy mennyiségű kezeletlen vagy csak részben kezelt szennyvizet bocsátottak ellenőrizetlenül sok európai folyóba, tóba és a tengerpart egyes szakaszain.

A 2015. évi fürdőévad volt az első, amelyben az összes EU-tagország ellenőrizte a fürdővizeinek minőségét az erről szóló felülvizsgált 2006/7/EK uniós irányelv rendelkezéseivel összhangban. Az irányelv szerint a vízben kimutatott fekáliás baktériumok számától függően a fürdővíz minősége „kiváló”, „jó,” „tűrhető” vagy „kifogásolható” osztályba sorolható.

A jelentés eredménye kiemelt figyelmet fog kapni az idei, május 30. és június 3. között, a „Befektetés egy zöldebb jövőbe” mottó jegyében megrendezésre kerülő Zöld Héten (#EUGreenWeek) is.

További információk

A jelentéssel együtt az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közzétett egy interaktív térképet is Európa fürdőhelyeiről és azok minősítéséről. A témával kapcsolatos dokumentumok – pl. országjelentések és a fürdővíz-minőségi irányelv – megtalálhatók az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság honlapján, a fürdőhelyekkel foglalkozó oldalakon.

 

Kapcsolódó tartalom

Data visualisations

Kapcsolódó térképek

Kapcsolódó kiadványok

Lásd még

Geographic coverage

Albania, EU28, Cyprus, Estonia, Poland, Denmark, Luxembourg, Ireland, Netherlands, Belgium, Latvia, Malta, Germany, Czech Republic, Hungary, Bulgaria, Sweden, Greece, Portugal, Spain, Italy, Austria, Finland, Romania, United Kingdom, France, Lithuania, Slovenia, Slovakia, Croatia, Switzerland
Feliratkozások
Feliratkozás jelentések (nyomtatott és/vagy elektronikus formátumban) és negyedéves hírlevél.
Kövessen minket
 
 
 
 
 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánia
Telefon +45 3336 7100