Biologinen monimuotoisuus

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu perjantai 22. huhtikuuta 2016, 11.08

<p >Biologinen monimuotoisuus käsittää niiden geenien, lajien ja ekosysteemien vaihtelevuuden, joista elämä maapallolla muodostuu. Biologinen monimuotoisuus köyhtyy tällä hetkellä jatkuvasti, millä on perinpohjaisia seurauksia luonnolle ja ihmisten hyvinvoinnille. Tärkeimpiä syitä siihen ovat luonnollisissa elinympäristöissä tapahtuneet muutokset. Ne johtuvat intensiivisistä maataloustuotantojärjestelmistä, rakentamisesta, kaivostoiminnasta, metsien, valtamerten, jokien, järvien ja maaperän liikakäytöstä, vieraiden lajien leviämisestä, saastumisesta ja — yhä enenevässä määrin — maailmanlaajuisesta ilmastonmuutoksesta. Eurooppa on asettanut tavoitteeksi pysäyttää biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2010 mennessä. Euroopan ympäristökeskuksen äskettäin tekemät arvioinnit osoittavat, ettei tavoitetta todennäköisesti saavuteta ilman merkittäviä poliittisia lisäponnisteluja.

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
tallenna toimenpiteet
Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100