Signály EEA 2014 - Kvalita lidského života a životní prostředí

Změnit jazyk
Publikace Vytvořen 15.05.2014 Publikováno 01.09.2014
Poznámka: k dispozici jsou nové verze!
Cover Image
Podpora účinně využívaných zdrojů a oběhového hospodářství v Evropě: Získáváme a využíváme více zdrojů, než kolik může naše planeta v určité době vyprodukovat. Současná úroveň spotřeby a výroby není udržitelná a hrozí, že bude oslabena schopnost naší planety uspokojovat naše potřeby. Musíme změnit systémy výroby a spotřeby, které nám umožní vyrábět stejný objem produkce s menším množstvím zdrojů, znovu používat, znovu zpracovat a více recyklovat a snížit množství odpadů, jež vytváříme.

Obsah

Informace o objednávce

Objednat tištěnou verzi on-line (EU-Bookshop).

: 978-92-9213-467-9
: TH-AP-14-001-CS-N
: FREE

Související obsah

Novinky a články

Related briefings

Related infographics

Viz také

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
Dynamic

Temporal coverage

2014

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100