EEA Miljøsignaler 2014 - Velferd og miljø

Endre språk
Publikasjon Opprettet 15.05.2014 Publisert 20.08.2014
Merk: nye versjoner er tilgjengelige!
Cover Image
Hvordan utvikle en ressurseffektiv, grønn økonomi i Europa: I dag utvinner og bruker vi mer ressurser enn jordkloden på noe gitt tidspunkt klarer å produsere. Dagens forbruks- og produksjonsnivåer er ikke bærekraftige og risikerer å svekke planetens evne til å sørge for oss. Vi må endre produksjonsog forbrukssystemene våre slik at vi kan produsere samme mengde med mindre ressurser, og vi må gjenbruke, gjenvinne og resirkulere mer og samtidig redusere mengden avfall vi produserer.

innhold

Ordreinformasjon

Bestill en papirkopi på nettet (EU-Bookshop).

: 978-92-9213-472-3
: TH-AP-14-001-NO-N
: FREE

Relatert innhold

Nyheter og artikler

Related briefings

Related infographics

Se også

Temporal coverage

Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100