EEA Miljøsignaler 2014 - Velfærd og miljøet

Skift sprog
Publikation Oprettet 15/05 2014 Udgivet 04/06 2014
Cover Image
Opbygning af en ressourceeffektiv kredsløbsøkonomi i Europa: Vi udvinder og bruger flere ressourcer, end vores planet kan producere over en given tid. Vores aktuelle forbrugs- og produktionsmønster er ikke bæredygtigt og risikerer at svække vores planets evne til at brødføde os alle. Vi bliver nødt til at reorganisere vores produktions- og forbrugssystemer, så vi kan producere de samme mængder med et lavere ressourceforbrug – genbruge, genvinde og genanvende mere – og reducere den mængde affald, vi skaber.

Indhold

Ordre information

Bestil et trykt eksemplar online (EU Bookshop).

: 978-92-9213-457-0
: TH-AP-14-001-DA-N
: FREE

Relateret indhold

Nyheder og artikler

Related briefings

Related infographics

Se også

Temporal coverage

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100