Лични средства

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
Twitter икона Twitter
Facebook икона Facebook
YouTube икона YouTube канал
RSS лого RSS Емисии
Повече

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Теми / Околна среда и здраве / Околна среда и здраве

Околна среда и здраве

Смяна на език
Чистата околна среда е от основна важност за човешкото здраве и благополучие. Взаимосвързаността между околната среда и човешкото здраве обаче е много сложна и е трудно се поддава на оценка. Това прави използването на принципа на превенция особено полезно. Най-добре познатите въздействия върху здравето са свързани със замърсяването на атмосферния въздух, лошото качество на водата и недостатъчното хигиенизиране. Много по-малко се знае за това как въздействат на здравето опасните химикали. Шумът е екологичен и здравен проблем с нарастваща важност. Изменението на климата, разрушаването на озона в стратосферата, загубата на биоразнообразие и деградацията на почвите също влияят на човешкото здраве.

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100