Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи
Вие сте тук: Начало / Преглед на продуктите / Данни

Данни

Смяна на език
Promotion
Разделът за данни предоставя достъп до набори от данни, използвани в периодичните доклади на ЕАОС. Наборите от данни, съдържат обобщени данни, обикновено на равнището на отделната страна, с географско покритие, което включва най-малко 15-те държави-членки на ЕС. Графиките, а в бъдеще и картите, могат да бъдат генерирани от наборите от данни. Предоставя се информация за източника на всеки набор от данни и неговото гегорафско покритие, както и времевия отрязък, включен в него.

Geographic coverage

Действия към документ

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100