next
previous
items

EEA/ADS/20/019 - Fitness- og yogaundervisning for ansatte i Det Europæiske Miljøagentur (EEA) / Fitness and yoga classes to the staff of the European Environment Agency (EEA)

Negotiated Procedure Published 21 Oct 2020
1 min read

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) ønsker at etablere rammeaftaler med en eller flere tjensteudbydere, der kan levere fitness/high impact-aerobic (delaftale 1) og yogaundervisning/low impact-aerobic (delaftale 2) for de ansatte i EEA med henblik på at fremme fysisk og mentalt velvære. De kan tilkendegive Deres interesse for den ene eller for begge delaftaler.

The European Environment Agency (EEA) seeks to establish framework service contracts with service provider(s) who will provide fitness/high-impact work out (Lot 1) and yoga classes/low-impact work out (Lot 2) to the staff of the EEA in order to promote physical and mental health. You may express your interest for one or both lots.

Permalinks

Document Actions