Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи

Брегове и морета - посланиe 1

Смяна на език
SOER Message (Deprecated) Последна промяна 21-03-2015 17:07
Упадък на морските и крайбрежните екосистеми се наблюдава в Черно, Средиземно и Балтийско море, Североизточните части на Атлантическия океан и в Северния ледовит океан. Този процес се дължи на въздействието на риболова, земеделието, употребата на химикали в промишлеността, развитието на туризма, корабоплаването, експлоатацията на енергоизточници и други дейности, свързани с морето. Прогнозираните изменения на климата вероятно ще усилят въздействието на тези дейности във всички морета и в Северния ледовит океан.

Geographic coverage

Действия към документ
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100