<p >Biodiverzita zahŕňa rôzne gény, druhy a ekosystémy, ktoré tvoria život na Zemi. V súčasnosti sme svedkami stabilného poklesu biodiverzity s hlbokými dôsledkami na prírodný svet a ľudské blaho. Hlavnými príčinami sú zmeny v prírodných biotopoch. Tie sú spôsobené systémami intenzívnej poľnohospodárskej produkcie, výstavbou, ťažbou kameňa, nadmerným využívaním lesov, oceánov, riek, jazier a pôdy, prenikaním cudzích druhov, znečisťovaním a čoraz viac aj globálnymi klimatickými zmenami. Európa stanovila cieľ zastaviť pokles biodiverzity do roku 2010. Najnovšie hodnotenia agentúry EEA ukazujú, že bez ďalších politických snáh je nepravdepodobné tento cieľ dosiahnuť.

Video agentúry EEA: Biodiverzita 2010

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100