EVA SIGNĀLI 2010 -Bioloģiskā daudzveidība, klimata pārmaiņas un mēs (LV)

Mainīt valodu
Publikācija Izveidots 08.03.2010 Publicēts 24.03.2010
Piezīme: jaunas versijas ir pieejamas!
Cover Image
Šīgada izdevums „Signāli” ved mūs ceļojumā, sekojot ūdens ceļam no Alpu ledājiem līdz pat Arktikas mūžīgajam sasalumam un Gangas deltai. Mēs dodamies uz pazīstamām un attālām vietām, domājot par to, kā mēs varētu atjaunot attiecības ar tādiem ikdienas dzīves pamatelementiem kā ūdens, augsne, gaiss, dzīvnieki un augi, kas veido dzīvības mozaīku uz Zemes.

Saturs

Pasūtīt informāciju

Pasūtīt drukātu kopiju internetā (ES-grāmatnīca).

: 978-92-9213-074-9
: TH-AP-10-001-LV-C
: FREE

Saistītais saturs

Jaunumi un raksti

Skatiet arī

Geographic coverage

North Jutland, Denmark, North Holland, Netherlands, Île-de-France, France, Greenland, Çanakkale, Turkey, Bangladesh, Rhône-Alpes, France, Greece, Poland, Romania, Portugal, Spain, United Kingdom, Netherlands, Belgium, Germany, France, Czech Republic, Italy, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Finland, Hungary, Bulgaria, Malta, Denmark, Iceland, Switzerland, Sweden, Austria, Luxembourg, Ireland, Liechtenstein, Slovakia, Norway, Slovenia
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100