Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Πράσινες συμβουλές / Ο κορμός του δέντρου με τις ρίζες του αποτελεί μια μικρογραφία της φύσης!

Ο κορμός του δέντρου με τις ρίζες του αποτελεί μια μικρογραφία της φύσης!

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tipέχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Ξεριζώνοντας αποξηραμένα δέντρα ή κορμούς σε αποσύνθεση από δασώδεις εκτάσεις μπορεί να χαθεί ένα μέρος του φυσικού τροφικού κύκλου. Η έλλειψη αποξηραμένων ξύλων μειώνει την ποικιλότητα των ειδών κατά περίπου 20%. Αποφεύγετε να ξεριζώνετε τα αποξηραμένα δέντρα από την αυλή σας διότι μαζί με αυτά μπορεί να πετάτε χιλιάδες είδη ασπόνδυλων και μυκήτων.

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100