Du är här: Hem / Gröna tips / Läcker bilen olja?

Läcker bilen olja?

Ändra språk
Eco-Tiputgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Visste du att merparten av oljeföroreningarna i våra hav beror på mänsklig verksamhet på land och inte på utsläpp från tankfartyg. Om du upptäcker att din bil läcker olja, åtgärda det genast! Häll aldrig använd olja i ett dagvattenavlopp.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100