EEA 1/2006 - Evalwazzjoni ta' l‑integrazzjoni ambjentali tal‑politika agrikola ta' l‑UE

Biddel il-lingwa
Pubblikazzjoni Maħluq 21 Mar 2006 Ippubblikat 21 Mar 2006
Topics: ,
Briefing No 1/2006
Cover Image

Kontenut

Ordna l-informazzjoni

Ordna kopja stampata onlajn (Librerija tal-UE).

: 92-9167-833-3
: TH-AM-06-001-MT-C
: FREE
Dokument ta’ Azzjonijiet
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100