EEA Briefing 1/2006 - Novērtējums par vides jautājumu integrāciju ES lauksaimniecības politikā

Mainīt valodu
Publikācija Izveidots 21.03.2006 Publicēts 21.03.2006
Topics: ,
Briefing No 1/2006
Cover Image

Saturs

Pasūtīt informāciju

Pasūtīt drukātu kopiju internetā (ES-grāmatnīca).

: 92-9167-832-5
: TH-AM-06-001-LV-C
: FREE
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100