EEA Briefing 1/2006 - Оценка за интегриране на аспектите на опазването на околната среда в селскостопанската политика на ЕС

Смяна на език
Публикация Създаден 21-03-2006 Публикуван 21-03-2006
Briefing No 1/2006
Cover Image

Съдържание

Информация за поръчка

Поръчайте печатно копие онлайн (Книжарница на ЕС).

: 92-9167-837-6
: TH-AM-06-001-BG-C
: FREE
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100