Du är här: Hem / The European environment — state and outlook 2015 / Synthesis / Translations / Europas miljö — tillstånd och utblick 2010: en syntes

Europas miljö — tillstånd och utblick 2010: en syntes

Ändra språk
Publikation Skapad 2010-10-19 Publicerad 2010-11-29
Obs: nya versioner finns tillgängliga!
State of the environment report No 1/2010
Cover image
Miljöpolitiken i Europeiska unionen och i grannländerna har åstadkommit väsentliga förbättringar av tillståndet i miljön. Men stora miljömässiga utmaningar kvarstår, utmaningar som kommer att få betydande konsekvenser för Europa om inget görs.

Utgiven av

  • EEA (European Environment Agency)
  • Publicerad: 2010-11-29

Innehåll

Beställ information

Beställ ett tryckt exemplar på nätet (EU-bokhandel).

: 978-92-9213-129-6
: TH-31-10-694-SV-C
: FREE

Du kan också få en kopia från närmaste återförsäljare genom att tillhandahålla beställa info.

Relaterat innehåll

Använda siffror

Nyheter och artiklar

Related briefings

Publikationer inom samma område

Se även

Dokumentåtgärder
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100