Лични средства

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
Twitter icon Twitter
Facebook icon Facebook
YouTube icon YouTube channel
RSS logo RSS Feeds
More

Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


следващ
предишен
елементи

Градска среда - Основни факт 5

Смяна на език
SOER Key fact (Deprecated) Последна промяна 21-03-2015 17:07
Замърсителите на въздуха, а именно фини прахови частици и прекурсори на озона, се пренасят по въздуха на хиляди километри през територията на континента. В много градове само малка част от локалното замърсяване на въздуха се причинява от местни източници.

Geographic coverage

Действия към документ
категории:

Коментари

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100