Αλλάξτε λάδια στο συνεργείο.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Για την αλλαγή λαδιών πηγαίνετε το αυτοκίνητό σας στο συνεργείο, όπου θα συλλέξουν και θα ανακυκλώσουν τα χρησιμοποιημένα λάδια.
Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100