Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα / Πράσινες συμβουλές / Η μηχανή σας χάνει λάδια;

Η μηχανή σας χάνει λάδια;

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tipέχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Γνωρίζατε ότι το μεγαλύτερο μέρος της μόλυνσης των ωκεανών με λάδι προκαλείται από τις δραστηριότητες των ανθρώπων στο έδαφος και όχι από τις διαρροές των δεξαμενόπλοιων; Εάν παρατηρήσετε διαρροή λαδιού στο αυτοκίνητό σας, πρέπει να την επιδιορθώσετε άμεσα! Μην απορρίπτεται ποτέ χρησιμοποιημένο λάδι σε αποχετεύσεις ομβρίων υδάτων.

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100