SINJALI TAL EEA 2010 - Il-bijodiversità, it-Tibdil fil-Klima u Int (MT)

Biddel il-lingwa
Pubblikazzjoni Maħluq 08 Mar 2010 Ippubblikat 22 Mar 2010
Nota: verżjonijiet ġodda huma disponibbli!
Cover Image
Signals jeħodna fuq vjaġġ li jsegwi l-mogħdija tal-ilma mill-glaċieri tal-Alpi sal-permafrost tal-Artiku u d-delta tal-Ganġes. Nivvjaġġaw għal postijiet familjari u oħrajn imbegħdin ħafna, u nikkunsidraw kif nistgħu nibnu mill-ġdid ir-relazzjonijiet tagħna mal-elementi kruċjali tal-ħajja ta’ kuljum: l-ilma, il-ħamrija, l-arja u l-annimali u l-pjanti li jsawru t-tiżwiq tal-ħajja fid-Dinja.

Kontenut

Ordna l-informazzjoni

Ordna kopja stampata onlajn (Librerija tal-UE).

: 978-92-9213-077-0
: TH-AP-10-001-MT-C
: FREE
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100