Околната среда в Европа: трета оценка [Кратък обзор]

Смяна на език
Публикация Създаден 23-04-2003 Публикуван 23-04-2003
Забележка: Новите версии са на разположение!
State of the environment report No 4/2003
Cover Image

Съдържание

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100