Brochure No 2/2015
Cover Image
Europeiska miljöbyrån (EEA) har som mål att stödja hållbar utveckling och bidra till en påtaglig och mätbar förbättring av Europas miljö med hjälp av aktuell, målinriktad, relevant och tillförlitlig information till beslutsfattare och allmänhet.

Innehåll

Beställ information

Beställ ett tryckt exemplar på nätet (EU-bokhandel).

: 978-92-9213-591-1
: TH-01-15-053-SV-N
: FREE
Insorterad under ,
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100