nästa
föregående
poster

Infographic

Europas klimat håller på att förändras

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-28-sv
Publicerad 2015-10-15 Senast ändrad 2017-07-17
Ett förändrat klimat påverkar praktiskt taget alla aspekter av våra liv. Intensivare och oftare förekommande nederbörd i många delar av Europa innebär att det blir vanligare med svåra översvämningar. På andra håll i Europa, bland annat i Sydeuropa, gör högre temperaturer och minskat regn att många områden drabbas av torka.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Dokumentåtgärder