Европейската околна среда: Състояние и перспективи 2010 – Обобщение

Смяна на език
Публикация Създаден 19-10-2010 Публикуван 22-11-2010
Забележка: Новите версии са на разположение!
State of the environment report No 1/2010
Cover Image
ОБОБЩЕНИЕ

Съдържание

Информация за поръчка

Поръчайте печатно копие онлайн (Книжарница на ЕС).

: 978-92-9213-111-1
: TH-31-10-694-BG-C
: FREE

Свързано съдържание

Използвани цифри

Новини и и статии

Related briefings

Свързани публикации

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100