li jmiss
preċedenti
punti

Infographic

X’inhuma l-pressjonijiet ewlenin fuq in-natura tal-Ewropa?

Biddel il-lingwa
Infographic
Prod-ID: INF-173-mt
Ippubblikat 09 Aug 2022 Mibdul l-aħħar 29 Aug 2023
Il-bijodiversità fl-Ewropa qed tiġi mibdula mill-attività tal-bniedem. Il-pressjonijiet fuq il-ħabitats u l-ispeċi għadhom għoljin u ġew irrapportati aktar minn 67 000 pressjoni individwali fil-livell tal-UE.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Filed under:
Filed under: signals, signals2021
Dokument ta’ Azzjonijiet