L-immaniġġjar aħjar ta’ l-iskart muniċipali inaqqas l‑emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra

Biddel il-lingwa
Pubblikazzjoni Maħluq 31 Jan 2008 Ippubblikat 31 Jan 2008
Dokument ta’ Azzjonijiet
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100