EEA Briefing 4/2006 - Espansjoni urbana mhux ikkontrollata fl-Ewropa

Biddel il-lingwa
Pubblikazzjoni Maħluq 24 Nov 2006 Ippubblikat 24 Nov 2006
Briefing No 4/2006
Cover Image

Kontenut

Ordna l-informazzjoni

Ordna kopja stampata onlajn (Librerija tal-UE).

: 92-9167-904-6
: TH-AM-06-004-MT-N
: FREE
Dokument ta’ Azzjonijiet
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100