EEA Briefing 3/2005 - Il-Vulnerabbiltà u l-Adattament għat-Tibdil Klimatiku fl-Ewropa

Biddel il-lingwa
Pubblikazzjoni Maħluq 07 Dec 2005 Ippubblikat 07 Dec 2005
Briefing No 3/2005
Cover Image

Kontenut

Ordna l-informazzjoni

Ordna kopja stampata onlajn (Librerija tal-UE).

: 92-9167-801-5
: TH-AM-05-002-MT-N
: FREE
Dokument ta’ Azzjonijiet
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100